Học Tiếng Anh

Artificial – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Artificial là gì?

Artificial có nghĩa là (adj) Nhân tạo, giả

  • Artificial có nghĩa là (adj) Nhân tạo, giả.
    – Artificial silk: Lụa nhân tạo, tơ viscose.
    – Artificial fur: Lông thú nhân tạo.
    – Artificial leather: Giả da.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(adj) Nhân tạo, giả Tiếng Anh là gì?

(adj) Nhân tạo, giả Tiếng Anh có nghĩa là Artificial.

Ý nghĩa – Giải thích

Artificial nghĩa là (adj) Nhân tạo, giả.
– Artificial silk: Lụa nhân tạo, tơ viscose.
– Artificial fur: Lông thú nhân tạo.
– Artificial leather: Giả da..

Đây là cách dùng Artificial. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Artificial là gì? (hay giải thích (adj) Nhân tạo, giả.
– Artificial silk: Lụa nhân tạo, tơ viscose.
– Artificial fur: Lông thú nhân tạo.
– Artificial leather: Giả da. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Artificial là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Artificial / (adj) Nhân tạo, giả.
– Artificial silk: Lụa nhân tạo, tơ viscose.
– Artificial fur: Lông thú nhân tạo.
– Artificial leather: Giả da.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP VÀ HLOOKUP là gì

Rate this post

Related Articles

Back to top button