Học Tiếng Anh

các đoạn code làm cho blog đẹp hơn

Để thêm tiện ích HTML, các bạn lần lượt làm theo các bước sau:
* Đăng nhập vào blog
* Chọn thẻ
Bố cục
(nằm bên trái của giao diện Blogspot), sau đó bấm chọn
Thêm
tiện ích
.
Một bảng nhỏ hiện ra (đây là thư viện các tiện ích của Blogspot cung cấp sẳn cho người
dùng). Bạn kéo thanh trượt xuống phía sẽ thấy tiện ích
HTML/Javacript
.
Khi bạn đã dán và chỉnh sửa (nếu có) code thủ thuật vào khung lớn rồi thì nhớ bấm
thẻ
Lưu
lại ở phía dưới. Các tiện ích này, bạn có thể bấm trái chuột vào “nó” rồi di
chuyển đến các nơi mà mình muốn trên blog.
sau đó, các bạn quay trở lại vào Blog xem kết quả nha.
1. Code baner cho Blog
Đám trẻ đón tết
<style type=’text/css’>html{height:auto!important}body{background:none;padding-
bottom:130px}</style>
<img src=’http://4.bp.blogspot.com/-
aotIQzUP53Y/UsplbN0KstI/AAAAAAAABVE/gUS_nHPuKWI/s1600/buttom-tet.png’
style=’position:fixed;z-index:9999;bottom:0px;left:46%’/>
<div style=’position:fixed;z-
index:9999;bottom:0;left:0;width:100%;height:150px;background:url(https://2.bp.blogs
pot.com/-BrhuYuCHZzw/UsplbN77wNI/AAAAAAAABVI/ixwE3JIdG6k/s1600/bottom.png)
repeat-x bottom left;’></div>
Pháo hoa
<script type=”text/javascript”>

//
var bits=80; // how many bits
var speed=33; // how fast – smaller is faster
var bangs=5; // how many can be launched simultaneously (note that using too many
can slow the script down)
var colours=new Array(“#03f”, “#f03”, “#0e0”, “#93f”, “#0cf”, “#f93”, “#f0c”);
// blue red green purple cyan orange pink
/****************************
* Fireworks Effect *
*(c)2004-11 mf2fm web-design*
* http://www.mf2fm.com/rv *
* DON’T EDIT BELOW THIS BOX *
****************************/
var bangheight=new Array();
var intensity=new Array();
var colour=new Array();
var Xpos=new Array();
var Ypos=new Array();
var dX=new Array();
var dY=new Array();
var stars=new Array();
var decay=new Array();
var swide=800;
var shigh=600;
var boddie;
window.onload=function() { if (document.getElementById) {
var i;
boddie=document.createElement(“div”);
boddie.style.position=”fixed”;
boddie.style.top=”0px”;

Tham khảo thêm  “Uy tín” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

boddie.style.left=”0px”;
boddie.style.overflow=”visible”;
boddie.style.width=”1px”;
boddie.style.height=”1px”;
boddie.style.backgroundColor=”transparent”;
document.body.appendChild(boddie);
set_width();
for (i=0; i
write_fire(i);
launch(i);
setInterval(‘stepthrough(‘+i+’)’, speed);
}
}}
function write_fire(N) {
var i, rlef, rdow;
stars[N+’r’]=createDiv(‘|’, 12);
boddie.appendChild(stars[N+’r’]);
for (i=bits*N; i
stars[i]=createDiv(‘*’, 13);
boddie.appendChild(stars[i]);
}
}
function createDiv(char, size) {
var div=document.createElement(“div”);
div.style.font=size+”px monospace”;
div.style.position=”absolute”;
div.style.backgroundColor=”transparent”;
div.appendChild(document.createTextNode(char));
return (div);
}

function launch(N) {
colour[N]=Math.floor(Math.random()*colours.length);
Xpos[N+”r”]=swide*0.5;
Ypos[N+”r”]=shigh-5;
bangheight[N]=Math.round((0.5+Math.random())*shigh*0.4);
dX[N+”r”]=(Math.random()-0.5)*swide/bangheight[N];
if (dX[N+”r”]>1.25) stars[N+”r”].firstChild.nodeValue=”/”;
else if (dX[N+”r”]
else stars[N+”r”].firstChild.nodeValue=”|”;
stars[N+”r”].style.color=colours[colour[N]];
}
function bang(N) {
var i, Z, A=0;
for (i=bits*N; i
Z=stars[i].style;
Z.left=Xpos[i]+”px”;
Z.top=Ypos[i]+”px”;
if (decay[i]) decay[i] ;
else A++;
if (decay[i]==15) Z.fontSize=”7px”;
else if (decay[i]==7) Z.fontSize=”2px”;
else if (decay[i]==1) Z.visibility=”hidden”;
Xpos[i]+=dX[i];
Ypos[i]+=(dY[i]+=1.25/intensity[N]);
}
if (A!=bits) setTimeout(“bang(“+N+”)”, speed);
}
function stepthrough(N) {
var i, M, Z;
var oldx=Xpos[N+”r”];

var oldy=Ypos[N+”r”];
Xpos[N+”r”]+=dX[N+”r”];
Ypos[N+”r”]-=4;
if (Ypos[N+”r”]
M=Math.floor(Math.random()*3*colours.length);
intensity[N]=5+Math.random()*4;
for (i=N*bits; i
Xpos[i]=Xpos[N+”r”];
Ypos[i]=Ypos[N+”r”];
dY[i]=(Math.random()-0.5)*intensity[N];
dX[i]=(Math.random()-0.5)*(intensity[N]-Math.abs(dY[i]))*1.25;
decay[i]=16+Math.floor(Math.random()*16);
Z=stars[i];
if (M
else if (M
else Z.style.color=colours[i%colours.length];
Z.style.fontSize=”13px”;
Z.style.visibility=”visible”;
}
bang(N);
launch(N);
}
stars[N+”r”].style.left=oldx+”px”;
stars[N+”r”].style.top=oldy+”px”;
}
window.onresize=set_width;
function set_width() {
var sw_min=999999;
var sh_min=999999;
if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {

if (document.documentElement.clientWidth>0)
sw_min=document.documentElement.clientWidth;
if (document.documentElement.clientHeight>0)
sh_min=document.documentElement.clientHeight;
}
if (typeof(self.innerWidth)!=”undefined” && self.innerWidth) {
if (self.innerWidth>0 && self.innerWidth
if (self.innerHeight>0 && self.innerHeight
}
if (document.body.clientWidth) {
if (document.body.clientWidth>0 && document.body.clientWidth
sw_min=document.body.clientWidth;
if (document.body.clientHeight>0 && document.body.clientHeight
sh_min=document.body.clientHeight;
}
if (sw_min==999999 || sh_min==999999) {
sw_min=800;
sh_min=600;
}
swide=sw_min;
shigh=sh_min;
}
// ]]>

2. Câu chúc tết trượt dọc bên Blog:
Mẫu1:

quality=”high” src=”https://sites.google.com/site/dungflash/cau_doi_left_xuan.swf”
type=”application/x-shockwave-flash” width=”150″

wmode=”transparent”>

quality=”high” src=”https://sites.google.com/site/dungflash/cau_doi_right_xuan.swf”
type=”application/x-shockwave-flash” width=”150″
wmode=”transparent”>
Mẫu 2:

quality=”high” src=”https://sites.google.com/site/dungflash/caudoitrai.swf”
type=”application/x-shockwave-flash” width=”150″
wmode=”transparent”>

quality=”high” src=”https://sites.google.com/site/dungflash/caudoiphai.swf”
type=”application/x-shockwave-flash” width=”150″
wmode=”transparent”>
Mẫu 3:

quality=”high” src=”https://sites.google.com/site/dungflash/cau_doi_tet_left1.swf”
type=”application/x-shockwave-flash” width=”150″
wmode=”transparent”>

quality=”high” src=”https://sites.google.com/site/dungflash/cau_doi_tet_right1.swf”
type=”application/x-shockwave-flash” width=”150″
wmode=”transparent”>
Mẫu 4:

quality=”high” src=”https://sites.google.com/site/dungflash/d%C3%A2y%20phao
%20hoa%20mai.swf” type=”application/x-shockwave-flash” width=”150″
wmode=”transparent”>

quality=”high” src=”https://sites.google.com/site/dungflash/den%20long%20ben
%20phai.swf” type=”application/x-shockwave-flash” width=”150″
wmode=”transparent”>
3. Chèn kênh youtube vào blog

url=http://www.google.com/ig/modules/youtube.xml&up_channel=123456
7890s&synd=open&w=300&h=380&title=&border=
%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&output=js”>
Lưu ý: đối với đoạn code màu đỏ bạn muốn thêm kênh nào thì chỉ thay đoạn
code màu đỏ bằng kênh đoạn màu đỏ đường link youtube phía dưới
http://www.youtube.com/user/ Athenachannels
Chèn clip vào fanpage
4. Cách chèn fanpage vào Blogspot
https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/
Giao diện sẽ hiện ra như này. Bạn dán đường link fanpage vào ô Facebook Page URL.
Sau đó chỉnh sửa độ rộng, độ cao và màu sắc cho khung. Sau đó tích vào các ô mà bạn
muốn chọn.
Giao diện hộp like fanpage sẽ hiện ra ở phía dưới. Nếu đã thấy vừa ý thì bạn bấm Get
code. Bạn chọn IFRAME. Sau đó copy đoạn code.
Quay lại blogger. Bạn vào Bố Cục → Thêm tiện ích và chọn HTML/Javascript. Sau đó
bạn chỉ cần dán đoạn code vào phần Nội dung, đặt tên cho phần Tiêu đề và lưu lại là
xong.
Và đây là kết quả. Bạn đã tạo được hộp like fanpage facebook trên blog. Khách hàng
cũng như những người hâm mộ sẽ dễ dàng tìm thấy và kết nối với bạn trên facebook.

Tham khảo thêm  Relate to article - Văn Hóa Phương Đông

5. Chèn google maps:
Các bạn vào https://maps.google.com/ đi tới địa điểm mà các bạn muốn hiển thị
Phía tay trái – góc trên: có biểu tượng sợi dây xích, kế bên biểu tượng cái máy
in.
Các bạn nhấp vào chữ liên kết:
Sau đó các bạn: copy ô Dán HTML để nhúng vào trang web:
Thêm tiện ích
HTML/Javacript
và dán đoạn code này vào
6. Chèn nhạc vào blogspot:

Rate this post

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button