Tin Tức

Giải bài tập thực hành toán 5: Héc-ta

BÀI 27: HÉC-TA

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4ha = ……… $m^{2}$

20 ha = ………. $m^{2}$

b) 60 000 $m^{2}$ = ………. ha

$frac{1}{2}$ ha = ………. $m^{2}$

$frac{1}{100}$ ha = ………. $m^{2}$

800 000 $m^{2}$ = …………. ha

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200 ha, hay diện tích rừng Cúc Phương là …………. $km^{2}$

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 85 $km^{2}$ < 850 ha 

c) 4 $dm^{2}$ 7 $cm^{2}$ = 4 $frac{7}{10}$ $dm^{2}$

b) 51 ha > 60 000 $m^{2}$

d) 40 ha = $frac{4}{10}$ $km^{2}$ 

4. Một khu đất có diện tích 6ha. Người ta sử dụng $frac{7}{12}$ diện tích khu đất để xây nhà và làm đường đi, diện tích còn lại để trồng cây. Hỏi diện tích trồng cây xanh là bao nhiêu mét vuông?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Rate this post
Tham khảo thêm  Winx Công chúa phép thuật - phần 6 tập 20 - [trọn bộ]

Related Articles

Back to top button