Công Nghệ

Khắc phục lỗi ‘select()failed: no such row in the table’ trên Parallels Plesk Panel – Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật

Đôi khi, trong quá trình thực hiện một vài thao tác nào đó trên Web Cloud Windows Hosting sử dụng Plesk Panel, bạn thấy xuất hiện thông báo lỗi như sau:

‘Error: Table::select()failed: no such row in the table

Đây là lỗi phát sinh trong quá trình xử lý của Plesk khi chưa đồng độ dữ liệu của Cloud Hosting trên Database.

Lỗi này thường xảy ra khi service bị ngắt (interrupt) như: Reboot server, Restart những services liên quan,…

Khi gặp lỗi trên, bạn sẽ chẳng thể nào thao tác với bất kỳ tác vụ nào trên domain của Cloud Hosting mà bạn đang thực hiện với Plesk Panel.

Cách khắc phục:

– Login vào MSSQL Server (hoặc MySQL): Nơi có lưu trữ PSA database

– Chọn database ‘psa‘ để bắt đầu công việc

– Đầu tiên, bạn cần hiển thị ra danh sách những domain nào đang bị lỗi không đồng bộ (như đã nêu trên), với query sau:

SELECT d.name FROM domains d LEFT JOIN dns_zone z ON d.dns_zone_id=z.id WHERE z.id IS NULL;

– Tiếp theo, bạn lấy ID của dns_zone: SELECT id FROM dns_zone WHERE name="domainname";

– Cuối cùng, bạn hãy đồng bộ dữ liệu giữa các table bằng cách thay thế chỉ số ID mà bạn vừa lấy được bên trên:

UPDATE domains SET dns_zone_id='dns-zone-id' WHERE name="domainname";

Một điểm xin lưu ý thêm: Nếu trên Plesk Panel bạn nhận thấy Cloud Hosting đang rơi vào trạng thái ‘inactive‘. Bạn có thể thực hiện cập nhật lại trạng thái này về ‘active‘ để EndUser có quyền thao tác với Cloud Hosting của mình trên Plesk Panel, thực hiện query sau:

Tham khảo thêm  Kích hoạt bản quyền DirectAdmin - Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật

UPDATE domains SET status="0" WHERE name="domainname";

Bây giờ, bạn hãy kiểm tra lại xem như thế nào nhé.

Chúc bạn thành công!


Source wiki.matbao.net

Rate this post

Related Articles

Back to top button