Tin Tức

Lời bài hát Colors

Colors

Lời bài hát “Colors”:

What’s your color? I wanna know (x3)
I could be red

Or i could be yellow

Or i could be blue

I could be purple
I could be green

or pink

or black

or white
I could be every color you like
I could be red

Or i could be yellow

Or i could be blue

I could be purple
I could be green

or pink

or black

or white
I could be every color you like
What’s your color? I wanna know (x3)

what’s your color? i wanna know (x3)
i could be red

or i could be yellow

or i could be blue

i could be purple
i could be green

or pink

or black

or white
i could be every color you like
i could be red

or i could be yellow

or i could be blue

i could be purple
i could be green

or pink

or black

or white
i could be every color you like
what’s your color? i wanna know (x3)

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan

Nghe thêm nhạc từ MP3

Rate this post
Tham khảo thêm  Những câu ca dao tục ngữ nói về lòng yêu thương con người

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button