Học Tiếng Anh

Old brass – Văn Hóa Phương Đông

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Old brass là gì?

Old brass có nghĩa là (n) Đồng than cũ

  • Old brass có nghĩa là (n) Đồng than cũ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đồng than cũ Tiếng Anh là gì?

(n) Đồng than cũ Tiếng Anh có nghĩa là Old brass.

Ý nghĩa – Giải thích

Old brass nghĩa là (n) Đồng than cũ.

Đây là cách dùng Old brass. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Old brass là gì? (hay giải thích (n) Đồng than cũ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Old brass là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Old brass / (n) Đồng than cũ. Truy cập Văn Hóa Phương Đông để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Aggressive war Invasion - Văn Hóa Phương Đông

Related Articles

Back to top button