Tin Tức

Quy tắc cộng là gì?

Quy tắc cộng ( addition rule) là quy tắc lấy đạo hàm của một hàm là một tổng tuyến tính của hai hay nhiều hàm. Theo quy tắc này, nếu có hàm Y= U+V, trong đó U và V là các hàm riêng biệt của X, thì

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Rate this post
Tham khảo thêm  Nguyễn Hữu Bách: Cựu trung tướng Phan Hữu Tuấn, Phan Văn Anh Vũ đang bị giam ở đâu?

Related Articles

Back to top button