Học Tiếng Anh

Rainbow effect – Văn Hóa Phương Đông

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rainbow effect là gì?

Rainbow effect có nghĩa là (n) Hiệu ứng ngũ sắc

  • Rainbow effect có nghĩa là (n) Hiệu ứng ngũ sắc
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hiệu ứng ngũ sắc Tiếng Anh là gì?

(n) Hiệu ứng ngũ sắc Tiếng Anh có nghĩa là Rainbow effect.

Ý nghĩa – Giải thích

Rainbow effect nghĩa là (n) Hiệu ứng ngũ sắc.

Đây là cách dùng Rainbow effect. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Rainbow effect là gì? (hay giải thích (n) Hiệu ứng ngũ sắc nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rainbow effect là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rainbow effect / (n) Hiệu ứng ngũ sắc. Truy cập Văn Hóa Phương Đông để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Investment - Văn Hóa Phương Đông

Related Articles

Back to top button